Taith Cen yn yr Ardd

  • Mawrth 26 Chwefror 2019
  • 11am - 12pm
Sut i archebu

O ystyried maint y wlad, ae gan Gymru amrywiaeth ehangaf yn y byd o gennau. Recordiwyd dros 200 rhywogaeth yma yn yr Ardd – rhaid eu bod yn hoffi eu lle!

Cewch ddysgu pob math o ffeithiau hynod trwy fynd ar daith i’w canfod. Cen yw hoff fwyd ceirw, er enghraifft, ac mae’n hen bryd i ninnau ei werthfawrogi hefyd.

Mae’r daith yn cychwyn o fynedfa orllewinol y Tŷ Gwydr Mawr am 11yb.