Gweithgareddau Hanner Tymor Mis Chwefror

  • Sad 23 Chw - Sul 03 Maw 2019
  • 11am - 3pm
Sut i archebu

Plannu, tyfu, hwyl!

Dysgwch sut i dyfu planhigion i wneud y smwddi perffaith! Cwrdd â phryfyn pren enfawr! Ac ymuno mewn gyda dosbarth tyfu tatws!

Gallwch ddarganfod mwy am rain a fwy yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru’r hanner tymor yma.

Byddwn hefyd yn edrych allan am arwyddion o’r gwanwyn, a darganfod sut i ddenu gloÿnnod byw a gwenyn fel rhan o’n Gweithgareddau Garddio, sy’n rhedeg o ddydd Sadwrn 23 Chwefror tan ddydd Sul Mawrth 3ydd. Gallwch hefyd cwrdd â phryfyn pren enfawr â chreaduriaid eraill  yn y Tŷ Gwydr Mawr!

Bydd yna lawer o hwyl a gemau, hela cennin Pedr a llawer o gelf a chrefft sydd yn addas ar gyfer pob oed. Ac ar y Dydd Sul, Dydd Mercher a Dydd Gwener, bydd cyrsiau tyfu tatws AM DDIM. Am fwy o wybodaeth ar sut i archebu eich lle yn nosbarthau Tyfu’r Dyfodol, ewch i dudalen EventBrite yr Ardd.

Ac ar Ddydd Gwener, Mawrth 1, cofiwch wisgo’n arbennig i ddathlu’n nawddsant – Dewi Sant, lle fydd cerddoriaeth gan Fand Big Constellation a’r delynores Shelley Fairplay.

Mae Gweithgareddau Gyda’n Gilydd – gweithgareddau i deuluoedd, plant ac oedolion – yr Ardd Fotaneg yn rhedeg o 11yb hyd at 3yp bob dydd o’r hanner tymor. Mae’r Ardd ar agor rhwng 10yb a 4.30yp (gyda’r mynediad olaf am 3.30yp).

Mae mynediad i’r Ardd a Chanolfan Adar Ysglyfaethus Prydain yn £14.50 (gan cynnwys yn cynnwys Cymorth Rhodd). Mae plant dan 5 oed am ddim ac mae parcio am ddim i bawb. Nid oes unrhyw dâl ychwanegol am unrhyw un o’r gweithgareddau.

Am ragor o wybodaeth am hyn a digwyddiadau eraill yn yr Ardd, ffoniwch 01558 667149 neu e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk

Cyrsiau gan brosiect Tyfu’r Dyfodol yr Ardd.  Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.