Penwythnos Telynau

  • Sad 29 Meh - Sul 30 Meh 2019
  • 10am - 4pm
Sut i archebu

Penwythnos Telynau

Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol yn cynnal yr wythfed Penwythnos Telynau, wedi’i drefnu gan y delynores Shelley Fairplay.

Mae Penwythnos Telynau yn cynnig y cyfle i ymwelwyr i roi cynnig ar y delyn trwy weithdai cyfeillgar, i wrando ar amrywiaeth eang o arddulliau cerddorol a berfformir ar y delyn ac i ofyn unrhyw gwestiynau am Offeryn Cenedlaethol Cymru.

Yn ogystal â chyngherddau, gall plant gymryd rhan mewn llwybr o amgylch y Tŷ Gwydr Mawr eiconig i ddarganfod ffeithiau cudd am yr offeryn, creu ‘Coron Delyn’ eu hunain i fynd adref, gall plant dros 7 mlwydd oed roi cynnig ar y delyn yn y gweithdai ymarferol a gall plant dan 7 oed ddod yn rhan o sesiwn adrodd straeon cerddorol gyda ‘Dwylo Bychain ar Delyn’, lle mae plant yn dysgu chwarae’r delyn a chanu wrth i’r stori ddatblygu.

Yn ystod y Gyngerdd Telyn Ensemble am 2yp, bydd darn newydd sbon yn cael ei chwarae o’r enw ‘Tyfu’r Dyfodol’ i ddathlu prosiect newydd Tyfu’r Dyfodol yr Ardd.

Bydd Penwythnos Telynau eleni yn cynnwys y telynor telyn deires byd-enwog, Robin Huw Bowen, a fydd yn dysgu gweithdai a pherfformio ar y ddau ddiwrnod.

Noddir y digwyddiad hwn gan brosiect Tyfu’r Dyfodol yr Ardd sy’n anelu at hyrwyddo garddwriaeth Cymru, i ddiogelu bywyd gwyllt ac i bwysleisio holl fanteision tyfu planhigion – i’w bwyta, i roi hwyl inni ac i gyfrannu at ein lles a’n hiechyd.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.