Penwythnos i chi a’r Ci

  • Sad 14 Med - Sul 15 Med 2019
  • 10:30am - 4:30pm
Sut i archebu

Croeso i’r Cŵn

Mae yna benwythnos arbennig i gŵn a’u berchnogion yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

 

Cofiwch – BOB Dydd Llun caiff eich cŵn fynediad i’r 568 erw o gefn gwlad hyfryd sydd gan yr Ardd, felly dewch â’ch ci bach am awyr iach!

 

Gweler rhestr llawn o reolau y Diwrnodau i Chi a’r Ci yma.  Caiff cŵn mynediad i siop goffi Y Pot Blodyn, ger prif fynedfa’r Ardd, Bwyty’r Tymhorau, y Siop Roddion ac ar brif gyntedd y Tŷ Gwydr Mawr.

 

Ni chaniateir cŵn ar lwybrau mewnol y Tŷ Gwydr Mawr, tu fewn i Blas Pilipala, na’r maes chwarae i blant chwaith. Ni chaniateir tenynnau estynedig, gallwch gyfnewid eich un chi am un sydd ddim yn ymestyn hyd ddiwedd eich ymweliad.