Penwythnos Crefftau Coed

  • Sad 13 Ion - Sul 14 Ion
  • 10am - 4:30pm
Sut i archebu

Penwythnos y Prencampwyr

 

Turnwyr pren, cerfwyr llwyau caru, gwneuthurwyr ffyn, offer pŵer a phyrograffeg, bydd y ‘prencampwyr’ hyn i gyd yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru am benwythnos o arddangosiadau ac arddangosfeydd – ar Ddydd Sadwrn a Dydd Sul, Ionawr 13-14.

Cynhelir Penwythnos Crefft Coed poblogaidd yr Ardd rhwng 10yb a 4.30yp ar y ddau ddiwrnod, a’r tâl mynediad yw £4 yn unig.

Bydd digon o bethau ynddo i ymddiddori ymwelwyr dros Benwythnos Crefftau Coed yr Ardd, gan gynnwys arddangosiadau a gweithdai i blant o byrograffeg, gan y pyrograffwr byd enwog, Bob Neill.

Bydd yna hefyd arddangosiadau ac arddangosfeydd o offer pŵer a chynnyrch pren gan Axminster, Isca Timber a nifer o glybiau crefftau coed lleol.

Hefyd yn arddangos eu gwaith fydd Cymdeithas Cerfwyr Pren Prydain.

Gallwch ryfeddu at arddangosfeydd hedfan dyddiol gan Y Ganolfan Adar Ysglygaethus Prydeinig neu fwynhau’r gwres yng nghwmni’r pilipalod lliwgar yn y Plas Pilipala trofannol.

Am fwy o wybodaeth am y digwyddiad hwn, neu unrhyw ddigwyddiad arall e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk neu ffoniwch 01558 667149.