Parti’r Sêr

Ymunwch â ni am brofiad allan o’r byd hwn

Mewn partneriaeth â Chymdeithas Seryddiaeth Abertawe ac AstroCymru bydd eu gweithdai a’u gweithgareddau o 2yp sydd yn cynnwys trafodaeth ar feteorynnau a ffosiliau gan Emma Ride, gwneud rocedi eich hun a ffilmiau 3D.

Bydd hefyd ein Parti Sêr ymlaen rhwng 6yh-9yh sydd yn cynnwys cyfle i wylio’r sêr, clinig sbienddrychau a sgyrsiau. (Nodwch: bydd yna dâl ychwanegol o £3 yr un am Barti’r Sêr).

Os yw’r awyr yn glir, byddwch hefyd yn archwilio’r lleuad, y blaned Mawrth, Wranws a’r blaned Neifion. Ond peidiwch â phoeni os yw’n gymylog, gallwch chi fwynhau’r gweithgareddau seryddiaeth yn y Tŷ Gwydr Mawr.