Gweithgareddau

Hidlo rhestr

 1. Gwerthiant Cacennau a Phlanhigion

  Ydych chi’n hoff o blanhigion, cacennau a chefnogi achosion da?  Os felly, bydd ein Gwerthiant Planhigion a Chacennau yn berffaith i chi

  Darllen rhagor
 2. Bore Coffi i Aelodau a Gwirfoddolwyr – Peter Beeden

  • Gwener 20 Medi 2019
  • 11am - 12:30pm

  Yn ystod y flwyddyn, mae’r Ardd yn cynnal cyfres o foreau coffi i Aelodau a Gwirfoddolwyr sy’n cynnwys sgyrsiau gan siaradwyr gwadd ac aelodau o staff ar amrywiaeth o bynciau ond sy’n gysylltiedig mewn rhyw ffordd i’r amgylchedd, garddwriaeth a hanes, sydd, o ganlyniad, yn cefnogi ethos a chennad yr Ardd.  Mae yna hefyd deithiau […]

  Darllen rhagor
 3. Gofannu Arian – creu crog addurn arian

  Creu crog addurn eich hun mewn diwrnod

  Darllen rhagor
 4. Cwrs Cyffeithiau Cartref

  • Sul 22 Medi 2019
  • 10am - 4pm

  Bydd y cwrs hwn yn cynnig trosolwg gynhwysfawr ar y gwahanol ddulliau o greu cyffeithiau sydd ar gael i’r sawl sy’n tyfu cynnyrch cartref

  Darllen rhagor
 5. Taith Het Galed

  • Mawrth 24 Medi 2019
  • 11am - 11am

  Dewch i weld y newidiadau sydd wedi digwydd ar y safle!

  Darllen rhagor
 6. Taith Het Galed

  Dewch i ymuno ag aelod o dîm y Prosiect ar daith het galed o waith adfer y llyn. Byddwch hefyd yn darganfod mwy am hanes parcdir hanesyddol gwych Syr William Paxton a chael diweddariad ar gynnydd ein Prosiect Adfer Parcdir Godidog. A hefyd byddwch yn gweld y newidiadau anhygoel sydd eisoes wedi digwydd! Mae’r daith […]

  Darllen rhagor