Moddion Mis Mai

Sut i archebu

Planhigion gyda defnydd meddygol fydd canolbwynt Moddion Mis Mai, digwyddiad penwythnos yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Ddydd Gwener 18fed-Dydd Sul 20fed o fis Mai.

Bydd Gardd yr Apothecari newydd yn agor y penwythnos hwnnw, wedi’i lenwi’n llawn o blanhigion meddyginiaethol a ddefnyddiwyd i drin holl systemau’r corff, o’r treuliol a’r chwarennol i’r systemau anadlu ac atgenhedlu.  Gall ymwelwyr sy’n awyddus i wybod beth sydd yn eu meddyginiaethau fferyllol a llysieuol gweld enghreifftiau byw o dros 100 o rywogaethau gwahanol o blanhigion meddyginiaethol.  Byddant hefyd yn gallu gweld pa blanhigion gwnaeth Meddygon Myddfai eu defnyddio yn y 13eg ganrif.

 

Meddai Pennaeth Dehongli’r Ardd, Bruce Langridge: “Bu disgwyl ymlaen gwirioneddol i ailagor ein Gardd yr Apothecari.  Mae’n amlwg bod llawer o ddiddordeb gyda’r cyhoedd yn y defnydd o blanhigion meddyginiaethol – meddyliwch am faint o bobl sy’n prynu Echinacea, Eurinllys a hyd yn oed Briallu i drin materion iechyd.  Mae yna hefyd meddyginiaethau Bach hefyd, homeopathi ac ymweliadau â llysieuwyr.

 

Gall hwn fod yn syndod i nifer, ond mae tua 50% o feddyginiaethau a gynhyrchwyd gan y diwydiant fferyllol naill ai’n ddeilliedig yn uniongyrchol, neu wedi’u hysbrydoli gan sylweddau naturiol.  Cynlluniwyd Moddion Mis Mai i helpu pobl i ddeall rôl a defnyddiau planhigion meddyginiaethol ymhellach.”

 

Bydd yna hefyd gyfres o deithiau cerdded, sgyrsiau, arddangosfeydd a hwyl i’r teulu er mwyn archwilio’r pwnc diddorol hwn ymhellach.

 

Bydd Andy Cook o Rhoshill Herbs yn sôn am dyfu llysiau meddyginiaethol, bydd y meddyg llysiau Stuart Fitzsimmons o Plantasmagorical yn siarad am ei ymchwil i’r rôl y gall madarch ei chwarae wrth drin canser tra bydd Lucie Scott o Liliwen Herbs yn siarad am dyfu perlysiau ar gyfer lles, a siarad ag ymwelwyr am y defnydd meddyginiaethol o de llysieuol.  Bydd Amgueddfa Genedlaethol Cymru yn arddangos ac yn sôn am drysorau botanegol eu casgliadau, tra bydd Bob Edwards yn sôn am fywyd meddygfa Edwardaidd.  Bydd plant hefyd yn cael y cyfle i dyfu eu perlysiau eu hunain wrth gymryd rhan yn ein gweithgareddau i’r teulu gwych.

 

Mae’r digwyddiad yn cychwyn gydag ailagor swyddogol Gardd yr Apothecari ar Ddydd Gwener, Mai 18fed am 12.30yp, yn cael ei ddilyn gan daith tywys gan ddylunydd Gardd yr Apothecari, Fay Hall a Bruce Langridge.

 

Dyma’r rhaglen llawn:

 

Dydd Gwener Mai 18fed

11yb-3yp – Arddangosiad te llysieuol gyda Liliwen Herbs yn Neuadd yr Apothecari

12.30yp – Ail-agoriad swyddogol Gardd yr Apothecari, wedi’i ddilyn gan daith tywys gan ddylunydd yr ardd, Fay Hall, a Bruce Langridge

2yp – Sgwrs yn Theatr Botanica: ‘Tyfu Perlysiau’ gydag Andy Cook o Roshill Herbs

Dydd Sadwrn Mai 19eg

12.30yp – Sgwrs yn Theatr Botanica: ‘Tyfu Perlysiau ar gyfer lles’ gyda Lucie Scott o Liliwen Herbs

2yp – Sgwrs yn Theatr Botanica: ‘Rôl Madarch wrth Drin Canser’ gyda Stuart Fitzsimmons o Plantasmagorical

11yb-3yp – Arddangosiad te llysieuol gyda Liliwen Herbs – cyntedd Theatr Botanica

11yb-3yp – Gweithgareddau i’r teulu gyda Katie Barrett, Cwrdd â’r Feddygfa gyda Bob Edwards ac Argraffiadau Planhigion Meddyginiaethol gydag Amgueddfa Genedlaethol Cymru – Neuadd yr Apothecari

 

Dydd Sul Mai 20fed

12.30yp – Sgwrs yn Theatr Botanica: ‘Trysorion Casgliadau Botanegol Amgueddfa Genedlaethol Cymru’ gyda Heather Pardoe

2yp – Sgwrs yn Theatr Botanica: ‘Tyfu Perlysiau’ gydag Andy Cook o Roshill Herbs

11yb-3yp – Arddangosiad te llysieuol gyda Liliwen Herbs – cyntedd Theatr Botanica

11yb-3yp – Gweithgareddau i’r teulu gyda Katie Barrett, Cwrdd â’r Feddygfa gyda Bob Edwards ac Argraffiadau Planhigion Meddyginiaethol gydag Amgueddfa Genedlaethol Cymru – Neuadd yr Apothecari

 

Mae’r digwyddiad hwn fel rhan o brosiect Tyfu’r Dyfodol gan Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.  Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.