Mercher Mwdlyd

  • Mercher 20 Chwefror 2019
  • 11am - 12pm

Mae Dydd Mercher Mwdlyd yn cynnwys awr o weithgareddau hwyliog, awyr agored, adrodd storïau ac archwilio ar gyfer cyn-ddisgyblion.

Bydd y Dyddiau Mercher Mwdlyd yn dechrau am 11yb, ac fe’u cynhwysir yn y tâl mynediad (am ddim i rai dan 5 oed), ac fe’u cynhelir pob Dydd Mercher yn ystod tymor yr ysgol.

Ein gweithgaredd yr wythnos hyn, sef 13 Chwefror, yw sesiwn o’r enw ‘Cadw’n Gynnes gyda Ted’. Fe fydd y plant yn canfod Arth sydd yn cuddio yn y coed. Mae’n oer iawn ac rydym yn mynd i ffeindio ffyrdd i’w gynhesu, gan gynnwys gwneud cwrs rhwystr coetiroedd ac adeiladu gwal. Bydd yna stori a chaneuon tedi ar y diwedd.

Ein gweithgaredd yr wythnos nesaf, sef 20 Chwefror, yw sesiwn o’r enw ‘Dafad ar Goll’. Bydd y plant yn helpu’r famog i ddod o hyd yw oen yn y goedwig. Byddwn yn sôn am y defnydd o wlân defaid yn ogystal â dangos sut i lanhau gwlân trwy frwsio, a hefyd sut i ddefnyddio hirfain i greu edau. Bydd y plant yn gwneud pyped bach i fynd adref a, a chwarae gêm o guddio defaid ac edrych amdano. Bydd stori a chaneuon thema ar ddefaid ar ddiwedd y sesiwn.

 

Bydd yr gweithgareddau yn cael i ddiweddaru yn wythnosol.