Welly Wednesday

  • Mercher 1 Mai 2019
  • 11am - 12pm

Mae gweithgareddau Dydd Mercher Mwdlyd am 11yb ac maent wedi’u cynnwys ym mhris mynediad (mae plant dan 5 am ddim) ac yn cael eu cynnal bob dydd Mercher yn ystod y tymor.

 

Ein gweithgaredd yr wythnos hon, sef 3 Ebrill, yn sesiwn o’r enw ‘Beth sydd yn y pwll?’. Bydd y sesiwn yn dechrau gyda dod a rhannu byrbryd. Yna bydd y plant yn cyfarfod â phenbwl bach ac yn mynd i ymweld â’r pwll i edrych ar y grifft broga. Bydd y plant hefyd yn mynd i’r pwll dipio i weld beth arall sydd yn y pwll. Ar ddiwedd y sesiwn bydd y plant yn creu pyped i ddangos cylch bywyd penbwl, ac mae ganddynt stori o’r enw ‘the teeny weeny tadpole’.

 

Ein gweithgaredd yr wythnos nesaf, sef 10 Ebrill, yw sesiwn o’r enw ‘Cwningod y Pasg’. Bydd y sesiwn yn dechrau gyda dod a rhannu byrbryd. Yna bydd y plant yn dod o hyd i gwningod bach llwglyd yn y goedwig ac yna’n chwilio am ac yn casglu pethau maen nhw’n hoffi eu bwyta. Bydd y plant yn gwneud clustiau cwningen eu hunain a byddant yn defnyddio eu dychymyg i esgus bod yn gwningod. Bydd helfa wyau ar y diwedd yn ogystal â stori cwningod ac amser cân.

Bydd yr gweithgareddau yn cael i ddiweddaru yn wythnosol.