Welly Wednesday

  • Mercher 9 Ionawr 2019
  • 11am - 12pm

Mae gweithgareddau Dydd Mercher Mwdlyd am 11yb ac maent wedi’u cynnwys ym mhris mynediad (mae plant dan 5 am ddim) ac yn cael eu cynnal bob dydd Mercher yn ystod y tymor.

Bydd yr gweithgareddau yn cael i ddiweddaru yn wythnosol.

Dewch i ymuno a ni am ein sesiwn olaf ni cyn y gwyliau haf.

Byddwn ni yn cael “Sbri gyda’r Tylwyth Teg.”

Bydd y plant yn chwilio am y tylwyth teg sy’n ymweld a choedwigoedd ni. Wedyn bydd gweithgareddau yn cynnwys coronau tylwyth teg a peintio mwd.

Bydd  Mercher Mwdlyd yn ailddechrau ar y   4ydd o Fedi.