Sioe Nadolig Urdd Gwneuthurwyr Cymru

Sut i archebu

Yn dathlu’r tymor llawen gyda detholiad o grefft gyfoes a chafodd i greu gan aelodau’r Urdd Gwneuthurwyr Cymru.

Mae’r wyth aelod urdd sy’n cael i gynrychioli yma yn rhannu angerdd am astudio’r byd naturiol, gan gael i ysbrydoli gan fywyd planhigion, bywyd gwyllt, tirluniau a morlun trawiadol Cymru. Mae’r Urdd yn falch iawn o gael y cyfle hwn i arddangos yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Mae’r Urdd Gwneuthurwyr Cymru yw Sefydliad Crefftau Cenedlaethol am Gymru; corff aelodaeth sy’n ennyn diddordeb ac yn ysbrydoli trwy hyrwyddo rhagoriaeth mewn crefft.

Fe’i sefydlwyd ym 1984 fel cydweithredwr gwneuthurwr, ffurfiwyd Urdd y Gwneuthurwyr yng Nghymru i ddod ynghyd a hyrwyddo’r gorau o dalent crefft Gymreig. Ers ei sefydlu, mae’r Urdd wedi tyfu ac wedi datblygu’n sefydliad cryf ac egnïol gydag enw rhagorol yn rhyngwladol ar gyfer celf crefft a chymhwysol. Gyda dros wyth deg aelod, mae’r Urdd yn dod â gwneuthurwyr o bob cwr o Gymru ac o lawer o ddisgyblaethau crefft. Mae gan yr Urdd le arddangosfa barhaol a chrefft manwerthu yng Nghaerdydd – Crefft yn y Bae – sef Shed ‘D’ rhestredig Gradd II yng nghanol ardal glan y dŵr yn y ddinas. Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn aelod gwneuthurwr neu Ffrind yr Urdd ewch i’n gwefan neu cysylltwch â Chrefft yn y Bae: www.makersguildinwales.org.uk

 

I brynu unrhyw grefft a ddangosir yn yr arddangosfa hon, siaradwch ag aelod o staff o Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.