Gardd Fotaneg Genedlaethol CymruNational Botanic Garden of WalesNational Botanic Garden of Wales

Hwyl yr Hanner Tymor

  • Sat 18 Feb - Sun 26 Feb
  • 10am - 4:30pm
Sut i archebu

Bant a ni!

Byddwn yn dylunio a chreu rocedi yn bennaf dros yr hanner tymor, yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Felly, ymunwch â ni am ddigonedd o hwyl a sbri i’r teulu cyfan!

Bydd y gweithgareddau yn dechrau ar Ddydd Sadwrn Chwefror 18fed, gyda chyfle i gyfarfod â phryfed megis Malwoden Anferth ac i fwyta pryfed – os i chi am!

Bydd yna hefyd ymweliad gan ddewin/jyglwr Fferm Ffoli, Luke Jugglestruck i fwynhau.

Ar Ddydd Llun (a trwy’r wythnos gyfan), byddwn yn syllu ar y sêr, gyda thelesgopau arbennig a gweithgareddau seryddiaeth arall, yn ogystal â gweithdai o wneud rocedi. Cewch hefyd y cyfle i greu magnel eich hun ac i ddarganfod pam yw Castell Dryslwyn yn ei chyflwr presennol.

Bydd yna lawer o hwyl gyda gemau anferth yr Ardd, hefyd.

Ar Ddydd Sadwrn (Chwef 25) a Dydd Sul, bydd Luke Jugglestruck yn dychwelyd i’ch rhyfeddu gyda’i hud.

I orffen wythnos yr hanner tymor bydd yna Ddiwrnod o Ddathlu Dydd Gŵyl Dewi ar Ddydd Sul Chwefror 26 mewn anrhydedd i’n nawddsant, gyda ffair fwyd a chrefft a cherddoriaeth gan gorau lleol.

Bydd mynediad i’r Diwrnod o Ddathlu arbennig yma am ddim i bawb.

Mae’r Ardd ar agor o 10yb hyd at 4:30yp pob dydd o’r hanner tymor a fydd y gweithgareddau a gweithdai wedi’u cynnwys ym mhris mynediad yr Ardd.

Mae mynediad AM DDIM i aelodau’r Ardd a pharcio AM DDIM i bawb.

Am fwy o wybodaeth am y digwyddiad yma, neu unrhyw ddigwyddiad arall, ffoniwch 01558 667149 neu e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk