Hwyl at the Garden

  • Mawrth 30 Gorffennaf 2019
  • 10am - 4pm
Sut i archebu

Mae ein digwyddiad Hwyl yn yr Ardd i’r teulu i gyd yn ôl eto!

Wedi’i ddylunio gyda phlant mewn golwg, bydd y digwyddiad Hwyl yn yr Ardd yn dathlu popeth Cymru ar ddydd Mawrth 30 Gorffennaf – gan gynnwys cerddoriaeth, dawns, adrodd straeon, celf a chwaraeon – yn ogystal â holl ffefrynnau arferol yr Ardd.

Mae rhai o’r gweithgareddau i’w mwynhau ar y diwrnod yn cynnwys:

Gweithdai dawnsio cloc Cymraeg i blant: Rhowch clocsiau arno ac ymunwch â chyflwynydd teledu S4C, Tudur Philips wrth ddysgu dawnsio clocsio.

Teithiau Adrodd Straeon Teulu: Ymunwch â Nick Brunger am dro o gwmpas yr Ardd tra’n gwrando ar straeon gwych o Gymru.

Straeon a Chaneuon Plant Bach: Dewch draw i’r sesiynau hyn sydd wedi’u neilltuo ar gyfer plant bach a phlant iau – dewch ar gyfer adrodd straeon anffurfiol a chanu

Profiadau Realiti Rhithwir: Rhowch gynnig ar y gogls rhith-wirionedd arbennig a deifio gyda Dolffiniaid a hedfan fel Glas y Dorlan gydag Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt De a Gorllewin Cymru, a fydd hefyd gweithgareddau thema morol hefyd (NEWYDD ar gyfer 2019).

Gallwch hefyd archwilio Ffefrynnau Gardd arferol y Plant gan gynnwys: y Tŷ Gwydr Mawr, ymweld â Chanolfan Adar Ysglyfaethus Prydain, darganfod y Coedwigoedd Tylwyth Teg, cael hwyl yn y Maes Chwarae Antur, gweld y gloÿnnod byw ym Mhlas Pilipala, dringwch y gwreiddiau coed mawr yn yr Ysbryd Coed …

 

Mae’r Ardd yn agor am 10yb ac yn cau am 6yh (mynediad olaf 5yp). Nid oes tâl ychwanegol am weithgareddau Hwyl yn yr Ardd ac mae digon o barcio am ddim i bawb. Am fwy o wybodaeth am y digwyddiad yma a digwyddiadau eraill yr Ardd, anfonwch e-bost at info@gardenofwales.org.uk neu ffoniwch 01558 667149.