Gwyliau’r Pasg

  • Sadwrn 13 Ebrill 2019
  • 11am - 4pm
Sut i archebu

Hud Anifeiliaid y Pasg

Cewch fwynhau hud anifeiliaid y Pasg hwn o Ddydd Sadwrn 13eg hyd at Ddydd Sul 28ain o fis Ebrill yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, lle gallwch gwrdd ag anifeiliaid Huw’r Ffarmwr – ŵyn a chywion.  Bydd yna hefyd hwyl a gemau a llawer o weithgareddau celf a chrefft yn addas at bawb.

Bydd Tropical Inc yn dychwelyd i’r Ardd gyda’i anifeiliaid syfrdanol ac egsotig.

Bydd y mirgathod yn dychwelyd ynghyd â detholiad o nadroedd, tarantwlod, ballasg, drewgi, parot a llawer mwy.  Mae’n sioe hwyl i’r teulu i gyd a gyflwynir gan Steve Rowland o’r cwmni Tropical Inc.

Mae’n gyfle i famau, tadau a’r plant gwrdd ag amrywiaeth o anifeiliaid egsotig gyda sioeau ar Ebrill 13eg-16eg a 24ain-25ain o fis Ebrill am 11yb, 12.30yp, 2yp a 3.30yp ym Mhabell Fawr yr Ardd.

Gyda dwy arddangosfa hedfan dyddiol sy’n cael eu cynnal am 11.30yb a 2.30yp a sioe dylluan ddyddiol am 1yp, gallwch hefyd fwynhau Canolfan Adar Ysglyfaethus Prydain!

Gallwch hefyd gael eich syfrdanu gan y dewin, Luke Jugglestruck, ar Ebrill 20fed-21ain.

Mwynhewch brofiad sinema awyr agored arbennig yn yr Ardd ar nos Sadwrn, Ebrill 13eg, gyda’r dathliad o gerddoriaeth ‘Queen’, Bohemian Rhapsody, yn cael ei ddangos.

Os nad yw hynny’n ddigon, mae’r Quack Pack byd-enwog yn dychwelyd o Ebrill 19eg-22ain.

Mae yna dâl ychwanegol o £3 am y sioeau mirgathod.  Am OND £5 gall ymwelwyr mwynhau sioeau’r Mirgathod a chael mynediad i Ganolfan Adar Ysglafaethus Prydain a’i arddangosfeydd dyddiol!  Mae’n well archebu tocynnau ymlaen llaw er mwyn sichrau eich lle gan fod y sioeau’n boblogaidd.  Ffoniwch 01558 667149 i archebu’ch tocynnau os gwelwch yn dda.

Mae Gweithgareddau Gyda’n Gilydd yr Ardd Fotaneg yn rhedeg yn ddyddiol o 11yb tan 4yp pob dydd o wyliau’r Pasg.

Mae’r Ardd ar agor o 10yb tan 6yp, gyda’r mynediad olaf am 5yp.  Am fwy o wybodaeth am y digwyddiad hwn neu unrhyw ddigwyddiad arall yr Ardd, ffoniwch 01558 667149 neu e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk os gwelwch yn dda.