Gŵyl Gwyddoniaeth, Natur a Chomedi

  • Sad 15 Med - Sul 16 Med 2018
  • 10am - 6pm
Sut i archebu

Unwaith eto cawn benwythnos unigryw a digyr!

William Atkins, Laurence Scott, Susan Murray ac Rosamund Young yw dim ond rhai o’r enwau â bydd yn dod i’n ail Ŵyl Gwyddoniaeth, Natur a Chomedi.

Dau ddydd o feddwl dwfn a gemau hwylus i’w chael a byddwch yn gallu darganfod holl am Fywydau Cyfrinachol Gwartheg ac os mae wir yn i Gyd yn y Meddwl.

Mae seren Infinite Monkey Cage sy’n ddwli ar lyfrau amdano grancod sy’n bwyta pobl (yn Aberystwyth) Robin Ince yn dychwelyd nôl i’r Ardd ar ôl ollwng ei llyfr diwethaf: I’m a Joke and So Are You.

Mae’n cael i ymuno gan John Higgs, awdur o Watling Street enwog ble mae un o’r awduron gorau o hanes diwylliannol yn mynd a ni ar siwrne sy’n rhedeg o Ddofr i Ynys Môn.

Comedydd, awdur ac actores yw Jo Neary. Yn 2004 wnaeth hi dderbyn enwebiad am y Wobr Perrier Newcomer am ei sioe gyntaf wrth ei hun yng Nghaeredin. Gweithiwyd ar Time Trumpet, Count Arthur Strong, Skins, That Mitchell and Webb Look ac mae’n cael ei ddisgrifio fel ‘Joyce Grenfell am ein hoedran’’.

Wnaeth Christpher Edge tyfu lan ym Manceinion ac mae’n awdur llyfrau plant sydd wedi ennill llawer o wobrau, erbyn heddiw mae wedi cael ei chyfieithu mewn i 20 wahanol iaith. Ei llyfr diwethaf yw The Infinite Lives of Maisie Day. ‘Unigryw a hawdd i ddarllen’ dywed The Bookseller.

Hefyd yn ymweld â ni ydy Andy Seed sydd yn byw mewn coedwig. Mae Andy yn ysgrifennu llyfrau ar gyfer plant (o 6-12 mlwydd oed) sydd yn archwilio’r ochr bisâr o natur a gwyddoniaeth, yn cynnwys Wild Facts About Nature a The Clue is in The Poo. Nid ydy’n hoffi brolio ond mae ganddo DAU fathodyn Blue Peter.

Mae Bruce Hood yn seicolegydd arbrofol Prydeinig ag ganed yng Nghanada sy’n arbenigo mewn niwrowyddoniaeth ddatblygiadol wybyddol. Mae ei lyfr ‘The Self Illusion’ yn astudiaeth ryfeddol o sut mae’r wyddoniaeth ddiweddaraf yn dangos i ni fod ein cysyniad unigol o ein hun, mewn gwirionedd, yn rhith. Mae’n cael i ddisgrifio gan The New Scientist fel “fascinating, timely and important”.

Bydd cynrychiolwyr o Jin Talog a Nom Nom Chocolate yn Sir Gaerfyrddin yn eich addysgu sut mae jin a siocled yn cael eu gwneud. Bydd samplau am ddim wrth gwrs ar gael.

I archebu eich tocynnau, ewch yma.

Sgyrsiau, teithiau, gweithgareddau a darlleniadau am yr ŵyl i gyd yn cael ei chynnwys yn y pris mynediad.