Gŵyl Archaeoleg

  • Sad 13 Gor - Sul 14 Gor 2019
  • 10am - 5pm
Sut i archebu

Dewch i fod yn  archeolegydd am y penwythnos! Darganfyddwch archeoleg ein Gardd; o’r Tŷ Eirian Gwlanog  i’r Baddondy, o Hen Neuadd Middleton i’r Groto. Archwilio, adeiladu a dysgu!

Gwnewch eich mosäig eich hun, cloddio am botiau a dewch i gael dro gyda gemau

hanesyddol. Ymunwch â ni ar deithiau cerdded hanes, sgyrsiau a gweld rhai o’r darganfyddiadau a ddarganfuwyd yma yn yr Ardd! Dewch i’n Ffair Archeolegol a chael eich cludo yn ôl mewn amser.

Gorffennaf 12fed – 13eg

DYDD SADWRN

Llwybrau Hunan-Dywysedig 

( Casglwch o’r Fynedfa, y Tŷ Gwydr Mawr, yr Ardal  Darganfod a’r Oriel)

Llwybr Treftadaeth yr Ardd – Darganfyddwch lefydd archeolegol a hanesyddol yr Ardd

 

Teithiau Tywysedig

 (Cwrdd wrth fynedfa orllewinol y Tŷ Gwydr Mawr)

Taith Hanes yr Ardd 2yp (45 munud) – Ymunwch â Joanne, ein Prentis Treftadaeth Ddiwylliannol wrth iddi fynd â chi ar daith o hanes cyfoethog yr Ardd

Gweithio mewn Tirwedd Archeolegol Sensitif 3yp (45 munud) – Ymunwch â Peter, ein Swyddog Coetiroedd ac Addysg wrth iddo egluro’r heriau sy’n gysylltiedig â phlannu coed, gosod gwrychoedd, a rheoli ystadau mewn tirwedd archeolegol llawn

 

Dangos a Dweud – Darganfyddiadau Archeolegol!

(Tŷ Principality 10:30yb – 4.00yp)

Arteffactau  o’r Ardd – Dewch i weld beth wnaethon ni ei ddarganfod yn ystod cloddiadau Hen Neuadd Middleton a’r Tŷ Eirin Gwlanog! Pelau mwsged, byclau, crochenwaith, pibellau clai a llawer mwy – dewch i weld!

Cymryd rhan! – Trin copïau o wrthrychau archeolegol ! Dewch i wneud darluniau archeolegol.

Allwch chi ddod o hyd i? – Allwch chi ddod o hyd i’r archeoleg sydd wedi’i chuddio yn y gweddillion amgylcheddol?

Dysgu ac Adeiladu – Cymryd rhan!

 (Tŷ Principality 10:30yb – 4.00yp)

Gwneud mosäig gyda Chlwb Archeolegwyr Ifanc – Helpwch ni i wneud Mosäig Hanes yr Ardd a gwnewch eich Mosäig bach eich hun

Gwneud brics – Oeddech chi’n gwybod bod briciau wedi’u gwneud ar yr ystâd ar un adeg? Dewch i wneud eich pen eich hun!

Gwnewch Bot Clai eich hun gydag  Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed – Darganfyddwch mwy am waith ein Huned Archeoleg leol.

Celf Ogof! – Ychwanegwch eich campwaith eich hun at ein murlun ogof cynhanesyddol

Y Grŵp Ymchwil Hanes – Dewch i gwrdd â’n gwirfoddolwyr ymchwil yr Ardd a dysgu beth maen nhw wedi darganfod  am hanes yr Ardd!

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru (CHBC)- Dewch i sgwrsio â Jon i ddarganfod mwy am dreftadaeth gyfoethog Cymru.

 

Tŷ Gwydr Mawr

Drwy’r penwythnos

 

Cymdeithas Cerfwyr Coed Prydain – Mae gwaith coed yn grefft hynafol sy’n dyddio o’r cyfnod cynhanesyddol. Dewch i weld rhai o arbenigwyr crefft yn gweithio!

Gwehyddion Sir Gaerfyrddin – Mae Troelli a Gwehyddu yn grefftau hynafol sy’n dyddio o’r cyfnod cynhanesyddol. Dewch i weld rhai gwehyddion modern ar waith a dysgwch am y grefft hynafol hon.

 

Sgyrsiau Amser Cinio

Theatr Botanica

Beth yw Archaeoleg yr Ardd – Kevin Wooldridge, Archeolegydd Llawrydd (12:00- 12:20)

Darganfyddiadau Archeolegol diweddaraf o Gymru – Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed  (12:20 – 12:40)

Gwaith y Comisiwn Brenhinol – Jon Dollery, CBHC (12:40 – 13:00

Arddangosfeydd

Arddangosfa Atgofion Middleton (Yr  Oriel 10yb – 6yp) – Darganfyddwch fwy am  fywydau’r rhai a oedd yn byw ac yn gweithio ar yr ystâd

Middleton: Adennill Paradwys (Yr Ardal Darganfod, y Tŷ Gwydr Mawr 10yb – 6yp) – Darganfyddwch am hanes y Prosiect Adfer Parcdir Godidog

DYDD SUL

Llwybrau Hunan-Dywysedig 

 ( Casglwch o’r Fynedfa, y Tŷ Gwydr Mawr, yr Ardal  Darganfod a’r Oriel)

Llwybr Treftadaeth yr Ardd – Darganfyddwch lefydd archeolegol a hanesyddol yr Ardd

 

Teithiau Tywysedig

 (Cwrdd wrth fynedfa orllewinol y Tŷ Gwydr Mawr)

Taith Hanes yr Ardd 2yp (45 munud) – Ymunwch â Joanne, ein Prentis Treftadaeth Ddiwylliannol wrth iddi fynd â chi ar daith o hanes cyfoethog yr Ardd

Dangos a Dweud – Darganfyddiadau Archeolegol!

(Tŷ Principality 10:30yb – 4.00yp)

Arteffactau  o’r Ardd – Dewch i weld beth wnaethon ni ei ddarganfod yn ystod cloddiadau Hen Neuadd Middleton a’r Tŷ Eirin Gwlanog! Pelau mwsged, byclau, crochenwaith, pibellau clai a llawer mwy – dewch i weld!

Cymryd rhan! – Trin copïau o wrthrychau archeolegol ! Dewch i wneud darluniau archeolegol.

Allwch chi ddod o hyd i? – Allwch chi ddod o hyd i’r archeoleg sydd wedi’i chuddio yn y gweddillion amgylcheddol?

 

Dysgu ac Adeiladu – Cymryd rhan!

(Tŷ Principality 10:30yb – 4.00yp)

Adeiladwch Groto  eich hun – Oeddech chi’n gwybod bod gennym Groto yn ein tirwedd o gyfnod y Rhaglywiaeth? Dysgwch fwy ac adeiladwch  Groto eich hun!

Gwnewch Bot Clai eich hun gydag  Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed – Darganfyddwch mwy am waith ein Huned Archeoleg leol.

Celf Ogof! – Ychwanegwch eich campwaith eich hun at ein murlun ogof cynhanesyddol

Allwch chi ddal Castell Caerfyrddin? – Ar ôl Brwydr Hastings yn 1066, ymladdodd gwrthryfelwyr Cymru yn erbyn y gorchfygwyr Normanaidd. Ymunwch â ‘gamers’  i chwarae gemau rhyfelwr pen bwrdd, gan ddefnyddio ffigurau bach wedi’u paentio a rheolau syml. Dewch i ymuno a ni i wneud hanes!

Y Grŵp Ymchwil Hanes – Dewch i gwrdd â’n gwirfoddolwyr ymchwil yr Ardd a dysgu beth maen nhw wedi darganfod  am hanes yr Ardd!

 

Drwy’r penwythnos – All weekend

 

Cymdeithas Cerfwyr Coed Prydain – Mae gwaith coed yn grefft hynafol sy’n dyddio o’r cyfnod cynhanesyddol. Dewch i weld rhai o arbenigwyr crefft yn gweithio!

Gwehyddion Sir Gaerfyrddin – Mae Troelli a Gwehyddu yn grefftau hynafol sy’n dyddio o’r cyfnod cynhanesyddol. Dewch i weld rhai gwehyddion modern ar waith a dysgwch am y grefft hynafol hon.

 

Sgyrsiau Amser Cinio

Theatr Botanica

Archaeoleg Ystâd Middleton – Kathryn Price, Swyddog Treftadaeth (12:00 -12:20)

Archaeoleg a Gwyddoniaeth – Kevin Wooldridge, Archeolegydd Llawrydd (12:20 – 12:40)

Darganfyddiadau Archeolegol diweddaraf o Gymru – Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed  (12:20 – 12:40)

Arddangosfeydd

Arddangosfa Atgofion Middleton (Yr  Oriel 10yb – 6yp) – Darganfyddwch fwy am  fywydau’r rhai a oedd yn byw ac yn gweithio ar yr ystâd

Middleton: Adennill Paradwys (Yr Ardal Darganfod, y Tŷ Gwydr Mawr 10yb – 6yp) – Darganfyddwch am hanes y Prosiect Adfer Parcdir Godidog