Gofannu Arian – creu crog addurn arian

Sut i archebu

Dewch i ddysgu rhai technegau syml gofannu arian i creu crog addurn arian.

Fyddwch yn:

  • Dylunio eich crog addurn.
  • Mesur maint eich modrwy.
  • Defnyddio llif gemyddion i torri arian a chopr.
  • Sodro arian a chopr.
  • Gorffen a caboli eich modrwy.

Fydd yr holl offer a defnyddiau ar gael i chi ddefnyddio a fydd cost o £15 am ddefnyddiau i’w talu ar y dydd  i’r tiwtor.

Gwisgwch hen ddillad, esgidiau gyda blaen caeedig a dewch ag ffedog gyda chi os gwelwch yn dda.