Ffotograffiaeth Digidol – Rhan 2

Sut i archebu

Rhan Dau –  Rhaid i gyfranogwyr fod wedi mynychu Rhan Un – byddwn yn delio â rheolau cyfansoddiad a sut i dorri’r rheolau hynny.   Gall y dewis o lens gael dylanwad mawr ar eich lluniau, felly byddwn yn edrych ar yr hyn maen nhw’n ei wneud, a sut i’w defnyddio fel offer creadigol.