Ffotograffiaeth Digidol – Rhan 1

Sut i archebu

Rhan Un – Bydd hwn yn delio ag agweddau technegau sylfaenol ffotograffyddiaeth – agennau, cyflymder caead, sensitifrwydd camera, ac esboniad o’r hyn y mae botymau’r camera yn eu gwneud ac yn eu meddwl.  Mae hwn yn addas ar gyfer pob camera – camera cryno, camera pont a DSLR.  Bydd y math o gamera yn penderfynu pa ran o’r cynnwys fydd yn addas ichi, ond yn gymwys i’r rhan fwyaf o ymgyfranogwyr.   Bydd yn cynnwys y defnydd o Histogramau er mwyn gwirio dadleniadau cywir, er mwyn sicrhau y bydd eich lluniau yn datblygu yn y modd y bwriadwyd iddyn nhw.

Tiwtor am y diwrnod fydd Nick Davison o Gower Photography.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cwrs yma e-bostiwch addysg@gardenofwales.org.uk