Ffair Hen Bethau

  • Sad 26 Ion - Sul 27 Ion 2019
  • 10am - 4:30pm
Sut i archebu

Ffair Hen Bethau Mis Ionawr

Mae stondinau yn drymlwythog â thrysorau a bargeinion di-ri i drawsffurfio Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru – wrth i Ffair y cwmni Derwen Antiques dychwelyd i’r Ardd.

Bydd hen bethau, pethau casgladwy, retro a hen ffasiwn yn cymryd i’r llwyfan ymhlith y blodau prin ac sydd mewn peryg yma ar Ddydd Sadwrn a Dydd Sul 26ain a 27ain o fis Ionawr.

Mae digwyddiad poblogaidd Ffeiriau Derwen wedi cynyddu o 23 stondin yn y dyddiau cynnar, i fwy na 100, wedi gwasgaru ar draws y safle gan gynnwys Theatr Botanica, Pabell Fawr yr Ardd a Thŷ Principality, o gyfnod y Rhaglywiaeth.

Mae’r Ardd a’r ffair ar agor o 10yb hyd at 4:30yp (gyda’r mynediad diwethaf am 3:30yp).  Mae mynediad i’r Ardd ond yn £5, gyda pharcio am ddim.

Am fwy o wybodaeth ar y digwyddiad hwn neu unrhyw ddigwyddiad arall, ffoniwch 01558 667149 neu e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk

Am fy o wybbodaeth ar Derwen Antiques, ewch i www.derwenantiques.co.uk