Arddangosfa: Joie De Vivre

  • Oriel yr Ardd
  • Sad 13 Ebr - Sul 19 Mai 2019
  • Digwyddiad trwy'r dydd!
Sut i archebu

Defnyddiau, Papur Wal a Pheintiadau wedi’u Hysbrydoli gan Flodau

gan Genevieve Caminade

 

Arlunydd o Ffrainc yw Genevieve Caminade sy’n byw yng Nghymru ers dros bum mlynedd ar hugain.

Ar ôl cael ei hyfforddi yng Ngholeg Celf Falmouth a Choleg Celf Brenhinol Llundain, mae’r mannau lle mae wedi byw wedi cael dylanwad mawr ar ei gwaith, yn enwedig Ffrainc ac America.

Mae’r arddangosfa hon yn cynrychioli’r agweddau ar ei gwaith sydd wedi’u hysbrydoli fwyaf gan flodau, yn arbennig lliwiau petalau a throadau dail a choesau. Mae Genevieve yn gweithio ar amrywiaeth o themâu o gelfyddyd geometrig haniaethol i dirluniau a phortreadau. Caiff ei hysbrydoli gan natur, ac yn arbennig gan flodau a’r bywyd  gwyllt sy’n byw o’u cwmpas. Sylwch sut y gall y dylanwadau hyn amrywio rhwng ei phaentiadau a’i dyluniadau ar gyfer defnyddiau a phapur wal. Yn sicr fyddwch chi ddim yn methu gweld y lliw a’r bywiogrwydd sy’n adlewyrchu teitl yr arddangosfa Joie De Vivre (Llawenydd Bywyd).

Mae Genevieve yn gyfarwyddwr ar ei chwmni celf a dylunio ar-lein, a bydd yn gweithio ar gomisiynau ar gyfer peintiadau penodol, dyluniadau mewn tai a murluniau. – www.genevievecaminade.co.uk

Mae’r gweithiau hyn i gyd ar werth – gofynnwch yn y siop am fanylion.