Arddangosfa: Annette Marie Townsend – ‘For Safekeeping’

Sut i archebu

Mae Annette Marie Townsend yn artist, yn ddylunydd ac yn grefftwraig Gymreig sy’n byw yng Nghaerdydd.

Ar ôl graddio ym 1995 gyda gradd BA (Anrh.) Dylunio, aeth Annette i weithio i Amgueddfa Cymru fel Artist Gwyddonol. Dilynodd yrfa lwyddiannus yno am dros 20 mlynedd lle bu’n creu darluniau ar gyfer cyhoeddiadau academaidd yn ogystal â dioramâu a modelau tri dimensiwn i’w harddangos mewn orielau. Fe gymhwysodd hefyd yn Gadwraethydd y Gwyddorau Naturiol, gan gynorthwyo gyda’r gwaith o gadw a gofalu am y miliynau o sbesimenau botanegol, daearegol a sŵolegol sy’n perthyn i’r casgliadau gwyddorau naturiol.

Mae Annette bellach yn gweithio fel artist llawrydd o’i stiwdio yng Nghaerdydd yn dylunio ac yn creu darnau unigryw sydd wedi’u hysbrydoli gan y byd naturiol.

Mae ei gwaith yn dangos yn glir ei bod wedi’i swyno gan fanylion cywrain, gan harddwch a chan batrymau a gweadau. Wrth greu, aiff ati i dynnu ar ei phrofiadau uniongyrchol yn cadw, yn dogfennu ac yn storio sbesimenau gwyddonol yn yr amgueddfa. Mae’n mynd ati’n chwareus i arbrofi â deunyddiau o wahanol feintiau ac yn manteisio ar ei gwybodaeth arbenigol am ddeunyddiau dylunio traddodiadol a modern i wthio ffiniau er mwyn creu casgliadau newydd arloesol.

Caiff ei darluniau a’i cherfluniau gwyddonol eu cadw yng nghasgliadau Amgueddfa Cymru ac mae nifer o’i modelau i’w gweld mewn arddangosfeydd parhaol yn orielau cyhoeddus Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ac yn Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru.

Mae Annette yn adnabyddus am greu modelau botanegol cwyr ac mae hi wedi cyflwyno papurau ac wedi arddangos ei gwaith yng Ngholeg Brenhinol y Llawfeddygon, yng Ngherddi Chelsea Physic Gardens ac yng Ngŵyl Lenyddol y Gelli Gandryll . Mae hi hefyd wedi cael ei chomisiynu i greu darnau ar gyfer nifer o sefydliadau ledled y DU gan gynnwys Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Gerddi Botaneg Brenhinol Kew, Amgueddfa Manchester Museum, English Heritage a’r BBC.