Ioga – Yr Edau Aur: Sadhana a Rhythmau Natur

Sut i archebu

Ioga – Yr Edau Aur: Sadhana a Rhythmau Natur:

Mae’r cwrs yn archwilio Sadhana mewn pedwar rhan – llwybr ymarfer – a’r gydberthynas rhyngom ni, ein hamgylchedd a’n natur fewnol.

Gan ddilyn cylch y tymhorau, offer ioga ac ymwybyddiaeth ddyfnach o natur, rydym yn gwahodd cyfranogwyr i ymgymryd â’u gwaith cwest personol trwy Sadhana am flwyddyn lawn gydag arferion yn yr awyr agored a’r tu allan.

Bydd yr arferion yn cynnwys Asana, Pranayama, Mudra, Myfyrdod, Yoga Nidra, straeon a myfyrio. Byddwch yn cael deunyddiau darllen a recordio i gefnogi datblygiad ymarfer. Cynigir cyswllt ffôn, e-bost a grŵp rhwng sesiynau.

Wedi ein lleoli yn ystafelloedd dosbarth Canolfan Tyfu, byddwn hefyd yn ymarfer yn y dolydd, coetiroedd, ger llynnoedd a gofodau amrywiol yr Ardd.

Ffi’r cwrs yw £245. Mae hyn yn cynnwys hyfforddiant, adnoddau, mynediad i’r Ardd, cinio a the.

Mae maint y grŵp wedi’i gyfyngu i 12, felly archebwch yn gynnar i sicrhau lle.

Course Dates

  • 9fed Tachwedd 2019 – 10.30yb i 4.30yp
  • 14eg Mawrth 2020 – 10.30yb i 4.30yp
  • 13eg Mehefin 2020 – 10.30yb i 4.30yp
  • 12fed Medi 2020 – 10.30yb i 4.30yp

I gael rhagor o wybodaeth ac i ofyn am lyfryn cliciwch YMA.