Dydd Mercher Mwdlyd – 11yb

Sut i archebu

Mae Dydd Mercher Mwdlyd yn cynnwys awr o weithgareddau hwyl yn yr awyr agored, adrodd straeon ac archwilio ar gyfer plant cyn-ysgol.

Dewch draw am awr llawn hwyl o weithgareddau, crefftio, canu a llawer o hwyl.

Ar ôl cyrraedd, gofynnwch yn Y Porthdy  am leoliad y sesiwn hon.

Mae lleoedd yn gyfyngedig i 12 o blant y sesiwn (dim mwy na 2 o blant i bob oedolyn – 1 tocyn = 1 plentyn).

Gwarchodfa eich tocynnau yma os gwelwch yn dda

O hyn ymlaen, fydd Dydd Mercher Mwdlyd gyda ffi archebu o £1* ar gyfer pob plentyn ac mae mynediad arferol i’r Ardd Fotaneg yn berthnasol.

*Nodwch na ellir ad-dalu’r ffi archebu o £1.

Noder bod gennym system archebu newydd. Ar ôl archebu lle, os na allwch fynychu’r sesiwn am unrhyw reswm, a allwch anfon e-bost i angharad.phillips@gardenofwales.org.uk neu ffoniwch 01558 667177 i ganslo eich lle gan fod galw mawr am y sesiwn hon.

Rydym yn rhyddhau archebion ar gyfer y digwyddiad hwn yn wythnosol.

 


Byddwch yn iach – peidiwch ag ymweld os oes gennych unrhyw rai o symptomau’r feirws.

Cadwch yn saff – cadwch eich pellter, gan sicrhau eich bod o leiaf ddau fetr ar wahân.

Rhowch sylw i’r canllawiau – arhoswch gartref os oes gennych gyflyrau iechyd difrifol neu sylfaenol, neu os ydych yn gofalu am anwyliaid sydd â chyflyrau o’r fath.

I gael yr wybodaeth a’r canllawiau diweddaraf, ewch i wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru