Dydd Mercher Mwdlyd – GOHIRIO NES EI NODI YMHELLACH.

  • Mercher 22 Ebrill 2020
  • 11am - 12pm
Sut i archebu

Mae Dydd Mercher Mwdlyd bellach wedi’i ohirio nes bydd rhybudd pellach. Rydym yn edrych ymlaen at weld chi i gyd unwaith y bydd hi’n ddiogel gwneud hynny.


Mae’r Ardd ar gau.

Gyda thristwch mawr ein bod wedi gwneud y penderfyniad i gau’r Ardd dros dro i’r cyhoedd ar unwaith. Ni fydd yr Ardd ar agor i’r cyhoedd heddiw, nac yn y dyfodol agos.

Mae argyfwng Covid-19 yn datblygu’n gyflym iawn, ac rydym wedi gwneud y penderfyniad hwn er budd iechyd ein staff, ymwelwyr a’r boblogaeth ehangach, ac i gefnogi’r mesurau sy’n cael eu cymryd gan weithwyr iechyd proffesiynol i gyfyngu ar bwysau ar y GIG.

Byddwch yn ddiogel, arhoswch adref.


Mae gweithgareddau Dydd Mercher Mwdlyd am 11yb ac maent wedi’u cynnwys ym mhris mynediad (mae plant dan 5 am ddim) ac yn cael eu cynnal bob dydd Mercher yn ystod y tymor.

Bydd yr gweithgareddau yn cael i ddiweddaru yn wythnosol.