Dydd Mercher Mwdlyd – 1yp

Sut i archebu

Mae Dydd Mercher Mwdlyd yn cynnwys awr o weithgareddau hwyl yn yr awyr agored, adrodd straeon ac archwilio ar gyfer plant cyn-ysgol.

Y sesiwn hon: Dyma’r Deinosoriaid

Bydd y plant yn dysgu am ddinosoriaid, canu caneuon a chael llawer o sbri!

Man cyfarfod yn y goedwig “Yn ôl i Natur“, ewch i’r dde with trwy’r Porthdy. Gwisgwch am y tywydd os gwelwch yn dda, a gallwch ddod â byrbryd i’w fwyta.

Mae lleoedd yn gyfyngedig i 12 o blant y sesiwn (dim mwy na 2 o blant i bob oedolyn – 1 tocyn = 1 plentyn), gan gadw at y canllawiau pellhau cymdeithasol.

Gwarchodfa eich tocynnau yma os gwelwch yn dda

A dewis Mehefin 9fed 2021

Noder bod gennym system archebu newydd. Ar ôl archebu lle, os na allwch fynychu’r sesiwn am unrhyw reswm, a allwch anfon e-bost i angharad.phillips@gardenofwales.org.uk neu ffoniwch 01558 667177 i ganslo eich lle gan fod galw mawr am y sesiwn hon.

Mae Dydd Mercher Mwdlyd am ddim ond mae mynediad arferol i’r Ardd Fotaneg yn berthnasol. Nid oes unrhyw tal i blant o dan 5. Mae mynediad i’r Ardd dal am ddim i Aelodau’r Ardd.


Byddwch yn iach – peidiwch ag ymweld os oes gennych unrhyw rai o symptomau’r feirws.

Cadwch yn saff – cadwch eich pellter, gan sicrhau eich bod o leiaf ddau fetr ar wahân.

Rhowch sylw i’r canllawiau – arhoswch gartref os oes gennych gyflyrau iechyd difrifol neu sylfaenol, neu os ydych yn gofalu am anwyliaid sydd â chyflyrau o’r fath.

I gael yr wybodaeth a’r canllawiau diweddaraf, ewch i wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru