Dydd Mercher Mwdlyd – 1yp

Sut i archebu

Mae Dydd Mercher Mwdlyd yn cynnwys awr o weithgareddau hwyl yn yr awyr agored, adrodd straeon ac archwilio ar gyfer plant cyn-ysgol.

Sesiwn yr wythnos hon: ‘Gwesty Pryfed’

Bydd y sesiwn yn dechrau gyda helfa pryfed.  Pan fyddwn wedi dod o hyd i’r holl bryfed cudd byddwn yn siarad am faint ohonynt sy’n hoffi cysgu wrth i’r tywydd fynd yn oerach.  Byddwn yn edrych ar ein gwesty pryfed mawr ac yn ei wella ac yn rhoi ein pryfed yno.  Yna bydd y plant yn gwneud eu gwestai pryfed eu hunain i fynd adref.  Bydd stori a chaneuon ar y diwedd fel arfer.

Bydd rhywfaint o’r sesiwn yn cael ei gynnal yn yr awyr agored felly dewch  â dillad priodol oherwydd rhagwelir glaw.  Bydd cysgod yn y tŷ crwn gyda thân a siocled poeth i’n cynhesu.

Man cyfarfod yn y goedwig “Yn ôl i Natur“, ewch i’r dde with trwy’r Porthdy. Os yw’r tywydd yn wael ar y diwrnod, bydd y man cyfarfod yn cael ei symud i’r Tŷ Gwydr Mawr, gwiriwch wrth gyrraedd. Gwisgwch am y tywydd os gwelwch yn dda, a gallwch ddod â byrbryd i’w fwyta.

Mae lleoedd yn gyfyngedig i 10 o blant y sesiwn (dim mwy na 2 o blant i bob oedolyn – 1 tocyn = 1 plentyn), gan gadw at y canllawiau pellhau cymdeithasol.

Gwarchodfa eich tocynnau yma os gwelwch yn dda

Mae Dydd Mercher Mwdlyd am ddim ond mae mynediad arferol i’r Ardd Fotaneg yn berthnasol. Nid oes unrhyw tal i blant o dan 5. Mae mynediad i’r Ardd dal am ddim i Aelodau’r Ardd.


Byddwch yn iach – peidiwch ag ymweld os oes gennych unrhyw rai o symptomau’r feirws.

Cadwch yn saff – cadwch eich pellter, gan sicrhau eich bod o leiaf ddau fetr ar wahân.

Rhowch sylw i’r canllawiau – arhoswch gartref os oes gennych gyflyrau iechyd difrifol neu sylfaenol, neu os ydych yn gofalu am anwyliaid sydd â chyflyrau o’r fath.

I gael yr wybodaeth a’r canllawiau diweddaraf, ewch i wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru