Dydd Mawrth Mwdlyd – GOHIRIO NES EI NODI YMHELLACH.

  • Mawrth 21 Ebrill 2020
  • 1pm - 2pm
Sut i archebu

Mae Dydd Mawrth Mwdlyd bellach wedi’i ohirio nes bydd rhybudd pellach. Rydym yn edrych ymlaen at weld chi i gyd unwaith y bydd hi’n ddiogel gwneud hynny.


Mae’r Ardd ar gau.

Gyda thristwch mawr ein bod wedi gwneud y penderfyniad i gau’r Ardd dros dro i’r cyhoedd ar unwaith. Ni fydd yr Ardd ar agor i’r cyhoedd heddiw, nac yn y dyfodol agos.

Mae argyfwng Covid-19 yn datblygu’n gyflym iawn, ac rydym wedi gwneud y penderfyniad hwn er budd iechyd ein staff, ymwelwyr a’r boblogaeth ehangach, ac i gefnogi’r mesurau sy’n cael eu cymryd gan weithwyr iechyd proffesiynol i gyfyngu ar bwysau ar y GIG.

Byddwch yn ddiogel, arhoswch adref.


Oherwydd poblogrwydd Dydd Mercher Mwdlyd, rydym wedi cyflwyno sesiwn ARALL, Dydd Mawrth Mwdlyd!

Mae Dydd Mawrth Mwdlyd yn cynnwys awr o weithgareddau hwyliog, awyr agored, adrodd storïau ac archwilio ar gyfer cyn-ddisgyblion. Bydd y Dyddiau Mawrth Mwdlyd yn dechrau am 1yp, ac fe’u cynhwysir yn y tâl mynediad (am ddim i rai dan 5 oed), ac fe’u cynhelir pob Dydd Mercher yn ystod tymor yr ysgol.

Bydd yr gweithgareddau yn cael i ddiweddaru yn wythnosol.