Welly Tuesday

Sut i archebu

Mae Dydd Mawrth Welly yn cynnwys awr o hwyl, gweithgareddau awyr agored, adrodd straeon ac archwilio ar gyfer plant cyn oed ysgol yn ystod y tymor

Mae gweithgareddau Dydd Mawrth Mwdlyd am 1pm ac maent wedi’u cynnwys ym mhris mynediad (mae plant dan 5 am ddim) ac yn cael eu cynnal bob dydd Mawrth yn ystod y tymor.

Bydd yr gweithgareddau yn cael i ddiweddaru yn wythnosol.

Enw sesiwn yr wythnos hon yw ‘Nos Da Draenog’.

 

Bydd y plant yn dod o hyd i deulu o ddraenogod yn y coed. Byddant yn dysgu am sut mae draenogod yn gaeafgysgu yn ystod misoedd oer y gaeaf. Byddwn yn eu helpu i ddod o hyd i fwyd a dod o hyd i rywle da i gysgu. Bydd y plant yn cael cyfle i wneud draenog bach i fynd adref.

 

Ar ddiwedd y sesiwn bydd stori draenog ac amser caneuon.