Taith Prydain

  • Tuesday 7 September 2021
  • 8am - 6pm
Sut i archebu

Mae’r cam hwn yn dechrau yn Ffairfach ger Llandeilo a mynd trwy olygfeydd syfrdanol y Dyffryn Tywi cyn cyrraedd y llinell gorffen yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

I fynd i mewn i’r Ardd Fotaneg bydd angen i chi archebu tocyn parcio(£10 y car) neu droi i fyny ar feic neu droed (AM DDIM).

Trwyddedau parcio ar gyfer Taith Prydain yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Ceir yn unig – dim faniau, faniau gwersylla na chartrefi modur. Nodwch y bydd angen i chi barcio cyn 10:15yb, oherwydd bydd y ffyrdd ar gau, ni fyddwch yn gallu gadael y maes parcio tan 3.30yp. Bydd y tocyn hwn hefyd yn caniat?u mynediad i bawb yn eich cerbyd i’r Ardd Fotaneg, a fydd ar agor o 08:00 i 18:00.

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Taith Prydain.