Addurniadau Nadolig

  • Saturday 5 December 2020
  • 10am - 3:30pm
Sut i archebu

Ymunwch â ni yn y Tŷ Gwydr yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru am gyfle unigryw i weithio gyda Julia Griffiths Jones.

Bydd Julia yn dangos i chi sut i ddefnyddio technegau gwifrau addurniadol o Slofacia i wneud y creadigaethau Nadolig hyfryd hyn i ychwanegu cyffyrddiad cyfoes i’ch coeden.

Dydd Sadwrn 5 Rhagfyr: 10.00yb – 3.30yp

£100 y pen neu £150 i ddau berson (o’r un aelwyd*)

Yn cynnwys mynediad i’r Gerddi a the prynhawn

Rhaid archebu lle.

Darperir yr holl offer a deunyddiau

Nid oes angen profiad blaenorol

*Nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael i’n galluogi i gadw at y canllawiau cadw pellter cymdeithasol.