Gŵyl Gaeaf – Blas ar Orllewin Cymru

  • Sad 09 Tach - Sul 10 Tach 2019
  • 10am - 4pm
Sut i archebu

Paratowch ar gyfer strafagansa bwyd a chrefftau ar Dachwedd 9-10, gyda’r Ŵyl Aeaf gyntaf erioed i ddathlu Blas ar Orllewin Cymru yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol.

Gan arddangos y bwyd, y ddiod a’r crefftau arbenigol gorau yng Nghymru, mae’r Ŵyl yn lle delfrydol i brynu anrhegion a chyflenwadau hanfodol yn barod ar gyfer y Nadolig.

Ac, i’ch cadw chi i fynd, bydd yna amrywiaeth hyfryd o werthwyr bwyd stryd yn cynnig prydau blasus o bob cwr o’r byd, gan gynnwys bwyd o Fecsico, Malaysia, Ffrainc, pitsas ffwrn goed, yn ogystal â byrgyrs a selsig ffres o’r fferm. Bydd hefyd brechdanau crasu, prydau figan a llysieuol blasus i dynnu dŵr o’ch dannedd ac amrywiaeth ysblennydd o grefftau, celf ac anrhegion nodedig.

Bydd hefyd arddangosiadau coginio a chrefft yn ogystal â cherddoriaeth ac adloniant o amgylch yr Ardd.

Mae’r Ardd ar agor rhwng 10am a 4pm, gyda’r mynediad olaf am 3.30pm. Pris mynediad i’r Ardd yw £10.45. Ni chodir tâl ar blant dan 5 oed ac mae parcio am ddim i bawb.

Am fwy o wybodaeth am y digwyddiad hwn a digwyddiadau eraill yn yr Ardd, anfonwch neges e-bost at info@gardenofwales.org.uk neu ffoniwch 01558 667149.