Gŵyl Wanwyn – Blas Gorllewin Cymru – WEDI GOHIRIO

  • Sad 28 Maw - Sul 29 Maw 2020
  • 10am - 5am
Sut i archebu

Mae’r Ardd ar gau.

Gyda thristwch mawr ein bod wedi gwneud y penderfyniad i gau’r Ardd dros dro i’r cyhoedd ar unwaith. Ni fydd yr Ardd ar agor i’r cyhoedd heddiw, nac yn y dyfodol agos.

Mae argyfwng Covid-19 yn datblygu’n gyflym iawn, ac rydym wedi gwneud y penderfyniad hwn er budd iechyd ein staff, ymwelwyr a’r boblogaeth ehangach, ac i gefnogi’r mesurau sy’n cael eu cymryd gan weithwyr iechyd proffesiynol i gyfyngu ar bwysau ar y GIG.

Byddwch yn ddiogel, arhoswch adref.


Ar ôl llwyddiant mawr ein Gŵyl Gaeaf rydym nawr yn cynnal Gŵyl Wanwyn ar ddiwedd mis Mawrth i ddathlu popeth Bwydus, Diod, Celf a Chrefft gan gynnwys Gwerthwyr Bwyd Stryd wych i gyd yn cynnig rhywbeth gwahanol.

Bydd gennym lawer yn digwydd o Arddangosiad Coginio, Cerddoriaeth, Drymio Japaneaidd, Gweithdai Ymwybyddiaeth Ofalgar Bwyd a llawer mwy.

Gwyliwch y gofod hen am fwy o wybodaeth!