Nadolig Cynaliadwy

  • Sad 30 Tach - Gwe 20 Rha 2019
  • 11am - 2:30pm
Sut i archebu

Nadolig Cynaliadwy

Bydd hi’n Nadolig Llawen a Chynaliadwy unwaith eto yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru eleni.

Yn dilyn llwyddiant y llynedd, byddwn yn cynnal cyfres arbennig o weithdai tymhorol gyda’r gobaith o leihau’r gormodedd, gwastraff a’r straen sy’n gysylltiedig yn aml â’r Nadolig.

Mewn cyfnod pan ydym i gyd am fod yn fwy cyfeillgar i’r amgylchedd a lleihau’n defnydd o blastigion untro, beth am ddysgu sut i addurno’ch papur lapio brown eich hun, dylunio cardiau Nadolig print leino eich hun a sut i gynhyrchu rhoddion a thagiau hardd syanoteip ynghyd â llawer mwy.

Gyda themâu wythnosol, bydd gweithdai moesegol Tyfu’r Dyfodol ar gyfer oedolion yn eich dysgu sut i ailddefnyddio ac ailgylchu deunyddiau i greu’ch papur lapio, anrhegion ac addurniadau eich hun.

Bydd mwy o wybodaeth ar gael cyn bo hir ar ein gwefan a’n tudalen Eventbrite.

Darperir y gweithdai Nadolig Cynaliadwy gan brosiect Tyfu’r Dyfodol.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.