Penwythnos yr Eirlys

  • Sad 02 Chw - Sul 03 Chw 2019
  • 10am - 4:30pm
Sut i archebu

Arbenigwyr yn datgelu cyfrinachau gardd gaeaf bywiog

Yr Eirlysiau yw’r canolbwynt ar gyfer penwythnos arbennig sydd yn ymroddedig i hoff flodau’r gwanwyn pawb.

Bydd yr awdur, y dylunydd a’r darlledwr Naomi Slade yn trafod hyfrydwch garddio’r gaeaf, gan ganolbwyntio ar eirlysiau. Bydd hi hefyd yn rhoi sgwrs ac yn arwain taith gerdded o amgylch casgliad yr Ardd Fotaneg.

Meddai Naomi: “Mae gaeaf yn aml yn cael ei gwawdio fel amser gwlyb a diflas o’r flwyddyn, gyda dewis gofalus o blanhigion, gall yr ardd fod yn egnïol, llawn o liw, arogl ac yn llawn diddordeb.”

Ychwanegodd: “Efallai bod yr eirlysiau yn fach ond nhw yw’r golwg mwyaf melys o’r gwanwyn cynnar ac meant yn cael eu caru llawer. Darganfyddwch sut y gellir eu defnyddio mewn gardd o unrhyw faint, wedi’i blannu mewn gwanafau neu ei gyfuno â phlanhigion eraill ar gyfer diddordeb ac effaith.”

Mae ei sgwrs am 11.30yb ar y ddau ddiwrnod ac mae ei daith gerdded yn dechrau am 2yp.

Mae llwybr hunan-arweiniol o amgylch yr Ardd yn dangos yr uchafbwyntiau amrywiol o’r eirlysiau hefyd ar gael i ymwelwyr yn y cyfnod cyn y penwythnos, yn ogystal ag ar yr 2il a’r 3ydd. Ac mae yna eirlysiau wedi’u tyfu yn yr Ardd Fotaneg ar werth yn ein Siop Canolfan Arddio ger y brif fynedfa i’r cyhoedd.

Mae Penwythnos yr Eirlys yn rhedeg o 10yb ar y ddau ddiwrnod. Mae’r holl weithgareddau cysylltiedig ag eirlysiau yn cael eu cynnwys ym mhris mynediad yr Ardd.

Mae mynediad AM DDIM i aelodau o’r Ardd ac mae parcio AM DDIM i bawb.

Mae’r Ardd ar agor 10yb i 4.30yh ac mae mynediad olaf am 3.30yh.

Am fwy o wybodaeth am hyn a digwyddiadau eraill, ymwelwch ag ein gwefan https://garddfotaneg.cymru/ neu ffoniwch 01558 667149 neu e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk