Penwythnos Mawr y Bandiau

  • Sat 24 Sep - Sun 25 Sep 2022
  • 1pm - 3pm

Penwythnos Mawr y Bandiau

Mae yna Benwythnos Mawr y Bandiau i’w fwynhau’r mis hwn yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, gan gynnwys pedwar band yn chwarae ar bedwar dyddiad, dros ddau benwythnos.

Dyma’r ail benwythnos o’r digwyddiad, a’r bandiau a fydd yn darparu’r adloniant cerddorol fydd Band Cyngerdd Dinas Abertawe ar ddydd Sadwrn, Medi 24ain, rhwng 1yp-3yp.

Band Mawr ‘Constellation’ fydd yn chwarae ar ddydd Sul, Medi 25ain, rhwng 1yp-3yp.