Gweminar Cadw Hadau

  • Mon 23 Nov - Fri 27 Nov 2020
  • 10am - 5pm
Sut i archebu

Gweminar Cadw Hadau

Mae yna nifer o fanteision i gadw hadau o’ch gardd neu randir eich hun.

Pan fyddwch chi’n cynhyrchu’ch hadau eich hun, rydych chi’n osgoi’r gost o brynu hadau newydd bob blwyddyn, mae planhigion yn dod yn fwy gwydn ac yn addasu i’ch gardd neu randir a thrwy adael i’ch cnydau blodeuo, mae’n caniatáu iddyn nhw gwblhau eu cylch naturiol sy’n fuddiol i bryfed peillio.

Yn y gweminar hwn, ymunwch â’r awdures, newyddiadurwraig a golygydd garddwriaeth, Kim Stoddart, wrth iddi esbonio’r manteision o gadw hadau a sut i wneud hynny.

Mae lleoedd yn £10 yr un, archebwch a thalwch am eich lle ar y gweminar hon ar ein tudalen Eventbrite os gwelwch yn dda. Cewch e-bost gyda dolen i wylio’r sesiwn ar YouTube, ynghyd ag adnoddau cadw hadau defnyddiol.

Gweminar gan brosiect Tyfu’r Dyfodol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.