Cyngerdd Canol Haf

  • Saturday 18 June 2022
  • 7:30pm - 10:30pm

Haf arbennig i’r teulu cyfan

Yn amgylchedd ryfeddol y Tŷ Gwydr Mawr gan yr Arglwydd Foster – y tŷ gwydr un bwa mwyaf yn y byd – bydd 55 aelod o Symphonica Tywi yn dechrau tiwnio am 7.30yp ac yn parhau nes iddi nosi.

Y digwyddiad hwn fydd uchafbwynt y tymor, ac unwaith eto bydd yno wledd o gerddoriaeth glasurol boblogaidd, yn cynnwys nifer o ffefrynnau teuluol fel Tubby the Tuba, Thunderbirds are Go!, Fantasia on Sea Songs a Jurassic Park.

Meddai Mike, yr arweinydd: “Bydd yn wych cael bod nôl yn yr Ardd eto ar ôl toriad mor hir. Mae’n addo bod yn noson arbennig arall o ganeuon clasurol i’r teulu cyfan.”

Mae tocynnau ar gyfer y Cyngerdd Canol Haf yn £18 i oedolion (£15 i aelodau’r Ardd) ac £8 (£6) i blant dan 16.

Atgoffir aelodau i sicrhau eu bod yn dod â’u cardiau aelodaeth gyda nhw i ddilysu eu tocynnau disgownt.

Bydd lluniaeth ar gael i’w brynu o Gaffi’r Canoldirol yn y Tŷ Gwydr Mawr neu dewch â’ch picnic eich hun. Darperir cadeiriau.