Taith Gerdded Archarwr Mencap Cymru

  • Sunday 24 October 2021
  • 10am - 4pm
Sut i archebu

Y cyfan sy’n rhaid i chi ei wneud yw cofrestru i gerdded o amgylch yr Ardd Fotaneg ar ddydd Sul 24ain o fis Hydref, wedi gwisgo i fyny fel eich hoff archarwr.

Mae Mencap Cymru a’r Ardd Fotaneg wedi bod yn cydweithio ain gilydd am fwy nag 20 mlynedd i gefnogi pobl yn lleol ag anabledd dysgu. Bydd y daith gerdded yn cryfhau ein partneriaeth ac yn cynnig cyfle i’r gymuned i ddod ynghyd i helpu cefnogi’r gwaith rhyfeddol rydyn ni’n ei wneud.

Bydd ein Taith Gerdded Coetir a Rhaeadr 5k yn eich tywys trwy ein tirwedd sydd newydd ei hadfer, yn cynnwys llwybrau, pontydd a llynnoedd wedi’u hadfer, gan ddod â chi’n agosach at natur. Mae yna hefyd daith gerdded 1k fyrrach a mwy hygyrch.

Mae’n hawdd ymuno, dim ond cofrestru trwy wefan Mencap yma – www.mencap.org.uk/carmarthen

Cefnogir ein Taith Gerdded Archarwr gan George a Liz Parker