Profiad Nadolig Teulu Hudolus

Sut i archebu

Dewch i Gyfarfod Siôn Corn ar ein Profiad Nadolig Teulu Hudolus!

Profiad 90 Munud

 • Cyfarfod Siôn Corn yn ei groto – £6 y plentyn (oedolion am ddim)
 • Ymweld â’r coblynnod yn eu pentref yn y coed hudolus
 • Postiwch eich llythyrau i Siôn Corn
 • Dewch i gwrdd â’r adar ysglyfaethus sy’n danfon y llythyrau at Siôn Corn
 • Dewch i gwrdd â Fudge y dylluan wen a chwarae gemau Nadolig
 • Gwyliwch Sioe Hedfan y Nadolig
 • Daliwch dylluan go iawn eich hun – £2.50

Mynediad arferol i’r Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru a Chanolfan Adar Ysglyfaethus Prydain

Dyddiadau –

 • Tachwedd 28ain a 29ain
 • Rhagfyr 5ed, 6ed, 12fed, 13eg, 19eg, 20fed, 21ain, 22ain a 23ain

COVID – 19 Canllawiau’r Llywodraeth

 • Mae pob sesiwn wedi’i gyfyngu i 30 o bobl a bydd yn cael ei gynnal y tu allan yn bennaf.
 • Bydd angen i bawb archebu ymlaen llaw hyd yn oed os yw’n am ddim oherwydd eich bod yn aelod.
 • Bydd pob teulu yn cymryd eu tro i fynd i weld Siôn Corn.
 • Mae Groto Siôn Corn wedi’i sefydlu mewn ffordd hwyliog i sicrhau pellter 2 fetr.
 • Mae pob tocyn Siôn Corn yn cynnwys anrheg i bob plentyn.