Mi Wela i Gen

  • Oriel yr Ardd
  • Thu 04 Nov - Mon 31 Jan 2022
  • Digwyddiad trwy'r dydd!
Sut i archebu

O ystyried ei maint, mae’n bosibl bod gan Gymru y boblogaeth fwyaf amrywiol o gen ar y Ddaear.

Felly, mae’n rôl hanfodol i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru helpu ein hymwelwyr i ddeall a gofalu am y ffurf anhygoel a chymhleth hon ar fywyd. Rydym yn lwcus bod gennym amrywiaeth fawr o gen naturiol yma i’n helpu – mae’r aer glân, ynghyd ag amrywiaeth eang o goed ac arwynebau creigiau, yn golygu bod dros 200 o rywogaethau o gen wedi’u cofnodi yma hyd yn hyn.

Ni un organeb yw cen, ond, yn hytrach, gymuned – mae cennau wedi’u gwneud o ffwng, sy’n darparu’r adeiledd, ac algâu neu cyanobacteria, sy’n ffotosyntheseiddio. Maent yn atgynhyrchu trwy gynhyrchu sborau, neu drwy ddulliau llystyfol wrth i ddarnau ddisgyn ymaith a thyfu mewn man arall.

Mae aelodau Pwytho Botanegol wedi creu’r arddangosfa hon o Decstilau Cen Cymru – i ddangos y lliwiau, yr amrywiaeth, y ffynhonnell ddylunio a’r hwyl sydd i’w cael wrth chwilio am y ffurf ddiddorol hon ar fywyd.

Hoffai’r grŵp ddiolch i’r cennegydd Theresa Greenway, sydd wedi’i lleoli yng Nghymru, am ei help a’i chymorth.


Llyfr Braslunio Mi Wela i Gen

Crëwyd y llyfr braslunio artistiaid anhygoel hwn gan Brenda Dayson ac mae’n dangos ei hymchwil, archwilio, dylunio a pharatoi ar gyfer ei brodweithiau hardd ar gyfer yr arddangosfa Mi Wela i Gen yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Tynnwyd y ffotograffau gwych o gen gan Theresa Greenaway a’u rhannu’n hael i’n haelodau Botaneg Pwytho astudio a gweithio ohonynt.