Cwrs Cyflwyniad i Greu Ganhwyllau

  • Mercher 4 Rhagfyr 2019
  • 10am - 2pm
Sut i archebu

Cwrs Cyflwyniad i Greu Ganhwyllau

Dysgwch am gynhyrchion y cwch sydd wedi eu creu gan y gwenyn mêl yn ein Gardd Wenyn, gan gynnwys cŵyr a’i defnydd mewn canhwyllau. Dysgwch yr egwyddorion o rolio a mowldio canhwyllau gydag arddangosiad. Gwnewch ganhwyllau i fynd adref.

Rhaid archebu ymlaen llaw. 10yb-2yp. £45 (£41 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) sy’n cynnwys mynediad i’r Ardd Fotaneg ar ôl eich cwrs.  Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150 neu ewch i dudalen Eventbrite yr Ardd os gwelwch yn dda.

Cwrs yn cael ei ddarparu fel rhan o brosiect Tyfu’r Dyfodol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.