Taith Het Galed – taith wedi’i chanslo

  • Sadwrn 15 Chwefror 2020
  • 11am - 1pm
Sut i archebu

Dewch i ymuno ag aelod o dîm y Prosiect ar daith het galed o waith adfer y llyn.

Byddwch hefyd yn darganfod mwy am hanes parcdir hanesyddol gwych Syr William Paxton a chael diweddariad ar gynnydd ein Prosiect Adfer Parcdir Godidog. A hefyd byddwch yn gweld y newidiadau anhygoel sydd eisoes wedi digwydd!

Mae’r daith yn dau awr o hyd ac yn cychwyn am 11:00yb o fynedfa Orllewinol y Tŷ Gwydr Mawr. Dewch a phar o esgidiau cerdded cadarn gyda chi.

Nifer cyfyngedig yn unig, felly cysylltwch gydag Joanne  i archebu eich lle Joanne.Evans@gardenofwales.org.uk neu ffon 01558 667157.

Gall amodau’r tywydd newid yn gyflym ac efallai y bydd yn rhaid i ni newid llwybr y Daith Het Galed ar y funud olaf. Weithiau, efallai y bydd angen i ni ganslo’r daith, a gall hyn fod ar fyr rybudd hefyd.