Cwrs Cynllunio’r Ardd: Mannau Bach yng Nghwrt Insole, Llandaf

  • Sadwrn 18 Ebrill 2020
  • 10am - 2:30pm
Sut i archebu

Cwrs Cynllunio’r Ardd: Mannau Bach

Bydd y cwrs dylunio gardd hwn yn edrych ar yr heriau a’r arferion o dyfu mewn mannau bach. Bydd y sesiwn theori hon yn cwmpasu’r egwyddorion o ddylunio gerddi ar gyfer cyrtiau, gerddi trefol, gerddi patio a gerddi cysgodol.

Rhaid archebu ymlaen llaw. 10yb-2.30yp. £40 (£36 i Gonsesiynau, Aelodau a Gwirfoddolwyr yr Ardd Fotaneg a Chwrt Insole). Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150 neu ewch i’n tudalen Eventbrite os gwelwch yn dda.

Caiff un lle ar gyfer pob cwrs i oedolion cymhorthdal llawn a gall ymgeiswyr wneud cais i Brosiect Tyfu’r Dyfodol trwy lythyr cyfeirio gan feddyg teulu neu elusen gofrestredig i gtfadmin@gardenofwales.org.uk neu Tyfu’r Dyfodol, Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Neuadd Middleton, Llanarthne, SA32 8HN. Wedi’i gynnig ar sail gyntaf i’r felin.

Cwrs yn cael ei ddarparu fel rhan o brosiect Tyfu’r Dyfodol yng Nghwrt Insole.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.