Mynediad Am Ddim yn Ystod yr Wythnos

  • Iau 2 Ionawr 2020
  • Digwyddiad trwy'r dydd!
Sut i archebu

Mae degawd newydd yma, a pam na wnewch chi gadw i’ch addunedau’r Flwyddyn Newydd drwy losgi’r calorïau gyda’r Ardd Fotaneg Genedlaethol fel cefndir

Mae gennym ni amryw o lwybrau sy’n addas i bawb, ac os gallwch ddod i’r Ardd ar Ddydd Llun i Ddydd Gwener, mae mynediad AM DDIM.

Felly, os ydych yn trefnu taith gyda’ch bygi, os oes gennych grŵp gerdded neu heini sy’n edrych am leoliad newydd, gwnaiff hyn ffitio’n gystal â’ch hoff fâr o esgidiau ymarfer.

Os gallwch ymweld â’r Ardd ar benwythnosau’n unig, peidiwch â phoeni, mae mynediad ond yn £6 (£3 i plant) ar Ddiwrnodau Sadwrn a Sul yn ystod mis Ionawr. Sy’n fargen os ydych chi’n bwriadu dod i unrhyw un o’n Ffeiriau ym mis Ionawr!

  • Penwythnos Pethau Pren – 11eg a 12fed
  • Ffair Fwyd Ionawr – 18fed & 19eg
  • Benwythnos Hen Bethau – 25ain a 26ain

Hefyd ar gael ym mis Ionawr –

Ar dri Dydd Gwener ym mis Ionawr, bydd Tyfu’r Dyfodol yn cynnal cyfres o sgyrsiau a fydd yn canolbwyntio ar effaith newid yn yr hinsawdd ar ein planhigion, yr ymchwil sy’n cael ei wneud i fynd i’r afael â hyn a’r gwaith y mae gerddi botaneg yn gwneud i addasu i’r hinsawdd a gwarchod planhigion ar gyfer y dyfodol. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n archebu’ch lle.

Os ydych am wybod rhagor, gwelwch ein gwefan, e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk neu ffoniwch 01558 667149.