Hwyl Sul y Tadau

  • Sunday 16 June 2019
  • 10am - 6pm
Sut i archebu

Mae mynediad am ddim i Dadau ar Sul y Tadau

Gall yr hanner cant o dadau cyntaf drwy’r drws hawlio mynediad am ddim a pheint o gwrw am ddim, ar Ddydd Sul, Mehefin 16eg. Bydd modelu balwnau a hud gan hoff gonsuriwr pawb, Jugglestruck, a cherddoriaeth draddodiadol o steil-Dixieland o’r band Moonshine Boulevard.
Yn y cyfamser, mae perfformiad fflat owt gan frenin gwerin gwlad a pop, y Welsh Whisperer. Mae gwarant o hwyl, chwerthin a sôn am Mansel Davies yn y sioe hon gan rywun sy’n dweud bod ei ddylanwadau’n cynnwys “anadl gafr mynydd ar fore’r gaeaf”. Bydd yn chwarae dwy set am 2yp a 3yp.
Ac os oes angen i dad wella ei sgiliau adnabod planhigion, beth am fynd ag ef ar ein Taith Gerdded Blodau Gwyllt Coetir, gyda’n harbenigwr gwirfoddol Dr Michael Isaac, am 2yp.
Mae mynediad AM DDIM i aelodau’r Ardd ac mae parcio AM DDIM i bawb. Mae’r Ardd ar agor o 10yb tan 6yh, a mynediad olaf am 5yh.

Am fwy o wybodaeth am hyn a digwyddiadau eraill, ffoniwch 01558 667149 neu e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk os gwelwch yn dda.