Drwy’r Drych – GOHIRIO NES EI NODI YMHELLACH.

  • Oriel yr Ardd
  • Sad 08 Chw - Sad 06 Meh 2020
  • Digwyddiad trwy'r dydd!
Sut i archebu

Grŵp pwytho gwirfoddol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yw Pwytho Botaneg. Rydyn ni’n creu darnau tecstil lliwgar sy’n esbonio data, yn cyfoethogi eitemau arddangos ac yn ymgysylltu ag ymwelwyr a staff am amrywiaeth o brosiectau cyffrous. Mae ein harddangosfa gyntaf, ‘Clytwaith Planhigion Fferyllol’, nawr i’w gweld yn Neuadd yr Apothecari, a’n harddangosfa ar ‘Gynefinoedd Cymru’ i’w gweld ar furiau ein Tŷ Bwyta ‘Tymhorau’.

Cafodd ein harddangosfa 2020 ‘Drwy’r Drych’ ei hysbrydoli gan ein hastudiaeth o ronynnau paill ac anatomeg gwenyn gan ddefnyddio microsgopau wrth greu’r ‘Ffrâm Deor Gwenyn Mêl’.

Mae rhai o’n grŵp hefyd wedi creu eu celf tecstilau ar ôl bod yn ystyried y byd o’u cwmpas gan ddefnyddio gwahanol fathau o ddrychau – caleidosgôp, camera, microsgop a llygaid craff!

Mae croeso i aelodau newydd bob amser, a dylai unrhyw un sy’n dymuno ymuno â’r grŵp Pwytho Botaneg gysylltu â’r cydlynydd gwirfoddolwyr ar jane.down@gardenofwales.org.uk neu ffonio 01558 667118 i gael manylion.