Arddangosfa: Cennin-Pedr

Sut i archebu

Fel blodyn cenedlaethol Cymru, mae’n hollol naturiol i’r cennin-Pedr gwych gael eu cynrychioli mor dda yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Ers agor yr Ardd yn y flwyddyn 2000, mae wedi arddangos dros 50 o wahanol fathau o’r blodyn llachar, neilltuol hwn.

Ond beth yn union yw cenhinen-Bedr? Y dehongliad clasurol a wisgir gan Gymry balch ar ddydd Gŵyl Dewi yw blodau mawr melyn gyda thrwmped. Ond gallai ymwelwyr â Gardd y Gwanwyn hefyd weld mathau gyda mwy o liw oren, pinc, gwyrdd neu wyn nag o felyn. Gallent sylwi ar lawer gwahanol faint, amrywiaeth cymhleth o ffurfiau blodau, ac o bwyso ymlaen caent rai aroglau melys a chynnil.

Er mwyn tynnu sylw at amrywiaethau mor rhyfeddol, gofynnwyd i Mike Danford, ffotograffydd sydd hefyd yn un o wirfoddolwyr yr Ardd, chwilio am ddetholiad amrywiol o gasgliad presennol yr Ardd o gennin-Pedr yn 2018. Y llyfr hwn, a’i arddangosfa yn Oriel yr Ardd o 2 Chwefror i 7 Ebrill 2019, yw’r canlyniad. Gallwch ofyn am i brintiau o’r holl luniau gael eu cadw wrth gefn ichi i’w prynu yn siop y Stablau.

Mae’r llyfr a’r arddangosfa hyn yn rhan o brosiect Tyfu’r Dyfodol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.