Analog Cymru

Sut i archebu

Mae Analog Cymru yn gymuned ar-lein o ffotograffwyr o Gymru sy’n dewis archwilio ffotograffiaeth gan ddefnyddio prosesau analog traddodiadol ac arbrofol.

Mewn byd sy’n fwy a fwy digidol, mae ffotograffiaeth wedi cael ei llethu gan dechnolegau newydd sy’n caniatáu ffotograffiaeth fod yn syml ac o fewn cyrraedd pawb.  Mae prosesau analog yn parhau i fod yn boblogaidd ac yn aml maent yn cael eu ffafrio gan lawer o ffotograffwyr sy’n chwilio am ddelweddau gwahanol ac unigryw, ond yn anffodus mae prosesau analog yn dirywio.

Yn Oriel yr Ardd, bydd cyfuniad o ffotograffwyr yn arddangos eu gwaith gyda’i gilydd am y tro cyntaf i ddathlu’r broses analog.  Gan ddangos eu harddulliau unigol, ac archwilio eu perthynas â’r byd naturiol, yn yr Ardd a thu hwnt.