Diwrnod i Chi a’r Ci – Tachwedd a Rhagfyr.

  • Gwe 22 Tach - Maw 21 Ion 2020
  • 11am - 4pm
Sut i archebu

Dewch â’ch ci bob dydd o Dachwedd a Rhagfyr.

Ie, wir. Nid dim ond bob dydd Llun, bob dydd Gwener ac ambell benwythnos, ond bob dydd, a hynny o ddydd Gwener 1 Tachwedd 2019 tan ddydd Mawrth 31 Rhagfyr 2019

I gael rhagor o wybodaeth am yr Ardd Fotaneg, ewch i https://garddfotaneg.cymru/