Diwrnod i Chi a’r Ci

  • Monday 15 August 2022
  • 10am - 6pm

Dewch â’ch cŵn am dro o amgylch ein 568 erw o gefn gwlad am gael awyr iach, ac archwilio ein parcdir a adferwyd yn ddiweddar.

Bob dydd Llun a phob dydd Gwener, ynghyd â phenwythnos cyntaf o bob mis yn ddiwrnodau i chi ar ci.


Dyddiadau Gorffennaf

Dyddiau’r wythnos – Bob dydd Llun a phob dydd Gwener.

Penwythnosau – Dydd Sadwrn 2il a Dydd Sul 3ydd

Dyddiadau Awst

Dyddiau’r wythnos – Bob dydd Llun a phob dydd Gwener.

Penwythnosau – Dydd Sadwrn 6ed a Dydd Sul 7fed.


Ni chaniateir cŵn yn y Tŷ Gwydr Mawr nac yn y Tŷ Trofannol. Gofynnwn i berchnogion cŵn i gadw at ein rheolau Diwrnodau i Chi a’r Ci – darllenwch nhw cyn i chi ddod â’ch ci os gwelwch yn dda.