Diwrnod i Chi a’r Ci – GOHIRIO NES EI NODI YMHELLACH.

  • Iau 9 Ebrill 2020
  • Digwyddiad trwy'r dydd!
Sut i archebu

Mae’r Ardd ar gau.

Gyda thristwch mawr ein bod wedi gwneud y penderfyniad i gau’r Ardd dros dro i’r cyhoedd ar unwaith. Ni fydd yr Ardd ar agor i’r cyhoedd heddiw, nac yn y dyfodol agos.

Mae argyfwng Covid-19 yn datblygu’n gyflym iawn, ac rydym wedi gwneud y penderfyniad hwn er budd iechyd ein staff, ymwelwyr a’r boblogaeth ehangach, ac i gefnogi’r mesurau sy’n cael eu cymryd gan weithwyr iechyd proffesiynol i gyfyngu ar bwysau ar y GIG.

Byddwch yn ddiogel, arhoswch adref.


Dewch â’ch cŵn am dro o amgylch ein 568 erw o gefn gwlad am gael awyr iach

Dyddiadau Mis Mawrth
GOHIRIO NES EI NODI YMHELLACH.

Dyddiadau Mis Ebrill
GOHIRIO NES EI NODI YMHELLACH.

Dyddiadau Mai
Yr Wythnos – Bob dydd Llun a dydd Gwener
Penwythnosau – Sad 16 a Sul 17

Dyddiadau Mehefin
Yr Wythnos – Bob dydd Llun a dydd Gwener
Penwythnosau – Sad 6 a Sul 7

Dyddiadau Gorffennaf
Yr Wythnos – Bob dydd Llun a dydd Gwener
Penwythnosau – Sad 4 a Sul 5

Dyddiadau Awst
Yr Wythnos – Bob dydd Llun a dydd Gwener
Penwythnosau – Sad 8 a Sul 9

Dyddiadau Medi
Yr Wythnos – Bob dydd Llun a dydd Gwener
Penwythnosau – Sad 5 a Sul 6

Dyddiadau Hydref
Yr Wythnos – Bob dydd Llun a dydd Gwener
Penwythnosau – Sad 3 a Sul 4

Am fwy o wybodaeth, ewch i’n gwefan, e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk neu ffoniwch 01558 667149.